ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโคราชนั้น นายสุวัจน์ มองว่าเป็นปัญหาที่ซ้ำซาก โดยเฉพาะผลกระทบจากลำน้ำลำตะคองเวลามีดีเปรสชั่น ทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบหมดพื้นที่เกษตร พื้นที่เศรษฐกิจในเมืองธุรกิจได้รับความเสียหาย ผมคิดว่ามหาศาล อาจจะนับเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ในช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนเราXOSLOTจะเห็นว่าผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ จังหวัดหนึ่งจังหวัดใด แต่เกือบจะทั่วประเทศ

ดังนั้น วันนี้เราต้องมาคิดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม น้ำแล้ง เพราะเราเป็นเมืองเกษตร ซึ่งมีการกระทบต่อเกษตร และกระทบความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ถึงเวลาที่เราควรที่จะมีการจัดทำแผนแม่บท ในการพัฒนาทำโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านน้ำของประเทศ ทำอย่างจริงจัง 5-10 ปี อย่างวันนี้เรามีแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็คือ การเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แล้วมาจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ว่าเราจะพัฒนาอะไรบ้าง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ อะไรที่เป็นสภาพเดิม ที่ควรเพิ่มเติม หรืออะไรที่ควรจะทำใหม่ หลังเขื่อน หลังอ่างเก็บน้ำ  คูคลองธรรมชาติ แม่น้ำอะไรที่ต้องขุดลอกทำเขื่อนชายฝั่ง พวกเราทำแผน เลย 10 ปี ต่อแต่นี้ไปน้ำไม่ท่วม แล้วก็ 10 ปีนับจากนี้ น้ำจะไม่แล้ง รวมทั้งอยู่ในแผนปรับปรุงเศรษฐกิจ และก็สังคมแห่งชาติ อยู่ในแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ