October 3, 2022

กพต.

“นิพนธ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมถก ความก้าวหน้าการผลิต “ด่านสะเดา” ข้างหลังเมืองทุ่มกว่า 2 พันล้าน รองรับการขยายค้าดินแดนไทย–มาเลย์ นำรายได้เข้าเมืองร่วม 4 แสนล้าน/ปีทุกหน่วยยัน พร้อมใช้ได้ภายในปี66 สั่งกำชับ ต้องเปิดบริการทั้งส่วนทางหลวงมอเตอร์เวย์ และด่านใหม่เต็มรูปแบบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมพระนิกรบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดาะ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี...
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 เดือนตุลาคม 2564 ที่ห้องที่ใช้ในการประชุม 301 อาคารบัญชา 1 ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมสัมมนาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยที่ประชุมฯรับทราบการถ่ายโอนภารกิจจัดจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทยจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ตั้งแต่ปี 2566...