August 16, 2022

กม.งานวิจัยผ่านสภาฯ

กมธ.ปลื้ม กม.งานวิจัยผ่านสภาฯ  ชี้เป็นช่องทางนักค้นคว้าได้มีชื่อผลงานตนเอง ช่วงวันที่ 17 กันยายน64 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ประธานกรรมมาธิการ ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ พ.ศ. …. โพสต์เฟซบุ๊กว่า   ข่าวดีสุดๆ! ตั้งแต่แมื่อวันนี้ไป การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ของใหม่สู่การพัฒนาประเทศ จะมีการยกฐานะสู่การช่วยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ทั้งยังเศรษฐกิจรากฐาน (เกษตรกร วิสาหกิจ เด็กนักเรียน นิสิต นิสิต...