October 3, 2022

กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ยืมเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 13,500 ล้านบาท โดยมี กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกัน   วันที่ 28 กันยายน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองผู้ประกาศประจำนรบอกว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นชอบการยืมเงินของรฟท. (การรถไฟแห่งประเทศไทย) มี เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 13,500...