August 18, 2022

กรีนพีซ

หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงสำหรับการสัมมนาหัวหน้าระดับสูงที่หัวหน้านานาประเทศแถลงจุดยืนแล้วก็คำประกาศเกี่ยวกับภารกิจลดโลกร้อน โดยบอกว่าไทยจะยกระดับเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเป้าหมายของชาติในการลดก๊าซเรือนกระจก (NDCs) ที่ไทยตั้งไว้ คือ จากการลดปล่อยก๊าซ 20% และ 25% หากได้รับการสนับสนุนจากอนุสัญญาโลกร้อน ในช่วงสิบปีนี้ ไทยจะยกระดับเป็น 40% จากการผลิตเดิมในปี ค.ศ.2005 นั้น...