August 18, 2022

การเลือกตั้ง

การสู้รบจากสนามรบการคัดสรรตัว”ผู้สมัคร”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุง เขต 2 อันมี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  เป็นตัวจุดชนวนคราวนี้จัดว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาไม่เพียงเพราะว่ามี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ในฐานะเป็น”ตัวละคร”สำคัญเท่านั้น หากแต่ประการที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นคุณสมบัติโดยพื้น ฐานของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ยังเป็น”จุดขาย”อย่างสำคันต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ แม้จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ...
พรรคระบบประชาธิปไตยใหม่ เสนอเเนวทางการคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมลงไปในสนามการเลือกตั้ง ยกแนวนโยบายผลประโยชน์ที่เมือง ย้ำก่อตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ มั่นอกมั่นใจฐานเสียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมเต็มกำลัง 19 ตุลาคม 2564 นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ แถลงผลการประชุมของพรรค โดยเสนอการคำนวณ จำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน คือ 1.นำคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมารวมกันทั้งประเทศแล้วหารด้วย 100 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนเสียงต่อ 1 คน 2....