October 5, 2022

กิตติศักดิ์-ปดิพัทธ์

สภานิติบัญญัติ 17 เดือนกันยายน- คู่เอกสังเวียนสภานิติบัญญัติ ก้าวไกล vs สมาชิกวุฒิสภา “กิตติศักดิ์-ปดิพัทธ์” ประท้วงวุ่น ตำรวจเป็นฆาตกร สับเละ นร.เลว ให้ฉายา ให้ฉายา พระราชบัญญัติการเรียนรู้ฉบับส้นเท้า   ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี...