October 3, 2022

ก.สาธารณสุข

กมธ.ดีอีเอส  ที่ประชุมฯ ห่วงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “กระทรวงสาธารณสุข” หวาดหวั่นประชาชนถูกละเมิดสิทธิ ด้าน สธ.สารภาพข้อบกพร่องด้านการดูแลข้อมูล เปิดเผยข้อมูลผู้เจ็บป่วยวัววิด-19 ยังไม่มีคนดูแล หวั่นหวาดเลิก พระราชกำหนดรีบด่วน ไม่มีหน่วยงานรับช่วงต่อ XOSLOT   ช่วงวันที่ 16 เดือนกันยายน64 คณะกรรมาธิการการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคม (ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นางสาวกัลยาณี รุ่งสวยชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกมธ. ได้นัดหมายสัมมนาเพื่อใคร่ครวญ เรื่องกรณีภัยรุกรามตามทางไซเบอร์ โดยการฝ่าฝืนข้อมูลเฉพาะบุคคล ของโรงหมอในระบบสาธารณสุข โดยเชื้อเชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวพันเข้าอธิบาย...