August 13, 2022

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี

การประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินชักชวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแอนทอนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอีกสองคน  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งSLOTXOประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งสล็อตเว็บตรงผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง...