October 3, 2022

ขบวนการค้ามนุษย์

ช่วงวันที่ 21 ตค. 64 พล.อ.คงชีพ ตันตระการค้าขาย กล่าวมาว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ ยังไม่สบอารมณ์การขับเขยื้อนไขปัญหากิจการค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้ โดยเจอรายงานการโกงและก็การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีแรงงานภาคบังคับอยู่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะแรงงานประมง ซึ่งไม่ระบุแยกผู้เสียหายจากG2GBETการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นอุปสรรคต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่สำคัญ โดย พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำสั่งการหน่วยงานข่าว ติดตามเชิงลึกความเชื่อมโยงขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าไทยกับขบวนการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้รายงานให้ทราบในทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานประสานกับ ตำรวจและทหาร...