October 3, 2022

ขยายล็อกดาวน์

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม PGSLOTFraut Canocha เป็นประธานการประชุม CDC เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 โดยมีรองสล็อตเว็บตรงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง...