October 3, 2022

คลองบางกอกน้อย

ช่วงวันที่ 9 ต.ค. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเขตหนองแขม พรรคเพื่อไทย พร้อม นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตภาษีเจริญ นายเอนก ตุ้มน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตตลิ่งชัน นายชัชนภ นักสอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกน้อย น.ส.นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตบางกอกใหญ่ นางพรพิมล สูญญาจารย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนา นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตธนบุรี...