October 3, 2022

คลองระพีพัฒน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกล หวาดหวั่น จังหวัดลพบุรี-จังหวัดสระบุรี เสี่ยงน้ำหลากอีกระลอก หลังเขื่อนป่าสัก เก็บน้ำเกินปริมาตรไปแล้ว พร้อมวิภาควิจารณ์ภาครัฐยังประชาสัมพันธ์อ่อนเกินไป ควรจะเตือนภัยให้ถึงประชาชน   วันที่ 30 เดือนกันยายน 2564 นายสุรเชษฐ์ ประวีที่ตระกูลวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ รวมทั้งรองเลขาธิการพรรค ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามเหตุการณ์อุทกภัย บอกว่า ภายหลังที่พรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะทำงานแล้วก็ได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ในเวลานี้คณะทำงานมีความเห็นว่า มีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเป็น พื้นที่ท้ายน้ำป่าสักชลสิทธิ์ รอบๆจังหวัดลพบุรี และก็จังหวัดสระบุรี ก็เลยจำต้องรีบออกประกาศเตือนประชาชน   นายสุรเชษฐ์ อธิบายว่า หากย้อนไปก่อนหน้านี้ เขื่อนป่าสักฯ ยังเหลือความจุให้กักเก็บน้ำอยู่มาก...