October 3, 2022

คลับเฮาส์ toxic

9 พ.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม (ดีอีเอส) พูดถึงกรณีคลับเฮาส์ toxic ที่มีการติชมคนอีสานในทางลบและมีพรรคการเมืองอาศัยสร้างเว็บสล็อตที่ดีที่สุดกระแสนิยมว่า มีพรรคการเมืองเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอ ตนว่าไม่ควรเป็นหน้าที่ที่พรรคการเมืองจะเข้าไปยุ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี จะสร้างความแตกแยก คนไทยจะอยู่ภาคไหนก็เป็นคนไทยด้วยกัน อย่าไปแบ่งแยก คนอีสานก็เป็นคนน่ารักนิสัยดี เป็นกำลังหลักในทุกๆ วงการ โดยเฉพาะดารา นักแสดงหรือนักการเมือง ที่มีบทบาทในสภาก็เป็นคนอีสานหลายคน  ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกจะอยู่ภาคไหนก็เป็นคนไทยด้วยกันรักกันเถอะ เพียงแต่ว่าถ้านักการเมืองเอาเรื่องนี้มาเล่นมันไม่เหมาะสม และคงไม่ได้คะแนนหรอก...