October 3, 2022

งานรำลึกสืบสานเจตนารมณ์

ตอนวันที่ 2 ต.ค. ต่อเนื่องกรณีประธานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเห็นให้จัดงานระลึก 45 ปี 6 ต.ค. 2519 แบบออนไลน์ โดยอ้างถึงเหตุการณ์วัววิด ในตอนที่คณะทำงานการจัดงานระลึกมีความเห็นการันตีที่จะจัดงานระลึกเสมือนที่เคยทำมาทุกปี กระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงมีข้อเรียกร้องจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมการจัดงาน ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการหารือในประเด็นดังกล่าว มีเนื้อหาความว่า หากสถาบันการศึกษาจะจัดกิจกรรม ต้องขออนุญาตทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ดังนั้น มธ.จะเร่งทำหนังสือไปยังหน่วยงานดังกล่าวในเช้าวันจันทร์ที่ 4...