October 3, 2022

จัดการป่าชุมชน

“พล.อ.ประวิตร” ประชุม คนช. เห็นชอบกฎระเบียบคณะกรรมการแผนการป่าชุมชน 3 ฉบับ ให้คนได้ประโยชน์จากป่าช่วงโควิด-19 พร้อมให้วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการแนวทางป่าชุมชน (คนช.)...