October 5, 2022

จากธรรมศาสตร์สู่ศาลฎีกา

วันที่ 19 ตุลาคม2564 ที่รอบๆหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าดวงจันทร์ โครงข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิราษฎร (คนส.) มี รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “จากธรรมศาสตร์สู่ศาลฎีกา” และเดินเท้าจากจุดเริ่มต้น มธ.ท่าพระจันทร์ ไปร่วม ยืน-หยุด-ขัง กับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ที่หน้าศาลฎีกา โดยมีแนวร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎร และนพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย...