October 5, 2022

ชำรุดเสียหาย

5 ตุลาคม2564  กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมรถยนต์ฉีดน้ำแรงกดดันสูงควบคุมฝูงคน (จีโน่) ที่ชำรุดทรุดโทรมเสียหายจากกรณีการประชุมสาธารณะปริมาณ 5 คัน โดยขั้นตอนการเลือกเฟ้น รายปีงบประมาณ พุทธศักราช2564 ประกาศดังกล่าวมีข้อความว่า  บช.น.  มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน (รถจีโน่)  ที่ชำรุดเสียหาย จากXOSLOTกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน กองบัญชาการนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ...