October 3, 2022

ชุมนุมไม่ได้

ช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาให้การปฏิบัติของ 3 แกนนำกรุ๊ปพลเมือง ที่ทักทายเมื่อ 10 เดือนสิงหาคม 2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับสถาบัน เป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็ม โดยคำร้องดังกล่าว ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ไม่ใช่มุ่งหวังที่จะให้มีความผิดทางอาญา ซึ่งslotxo 888เรื่องความผิดอาญาคงต้องว่ากันต่างหาก รองนายกฯ กล่าวว่า แต่จากคำวินิจฉัยของศาล แสดงให้เห็นว่าคนที่กระทำเช่นนี้ต้องระวัง...