October 5, 2022

ตรวจเองที่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายไตรสุลี ถาดศรกุล ตัวแทนอย่างเป็นทางการของประเทศได้บริจาคชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับการวินิจฉัยฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สิ่งที่คนเห็นเอง กระจายอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มรวมทั้งกรุงเทพฯจำนวน 200,000 ชุด จ.นนทบุรี XOSLOTและ...