October 3, 2022

ตึกสันติไมตรี

พล.อ.ประยุทธ์ เดินส่ง พล.อ.ประวิตร ขึ้นรถ ข้างหลังสัมมนาคณะรัฐมนตรี สยบกระแสข่าวลือวัดพลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ตอกย้ำสัมพันธ์ ยังรักกันดี ของกลุ่ม 3 ป.   วันที่ 28 เดือนกันยายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นักข่าวกล่าวว่าภายหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรีเสร็จสมบูรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินออกมาจากอาคารสงบสุขความเป็นมิตร พร้อมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เพื่อไปส่ง พล.อำเภอประวิตร ขึ้นรถประจำตำแหน่งเดินทางกลับ   โดยทั้งคู่ยังได้แวะทักทาย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ นายชัยวุฒิ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...