October 3, 2022

ถนนวิภาวดี

ผู้ประท้วงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ออกจากบรรยากาศของสามเหลี่ยมดิงแดง รวบรวมไอเทมที่จะเผาในที่ต่างๆ สร้างกลุ่มเตะบอลกลางถนนรอตำรวจ วันที่ 29 ส.ค.64 บรรยากาศการชุมนุม บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อเวลา 21.50 น. ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการยิงพลุใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ที่ขับมาทางช่องทางวิภาวดีรังสิตขาเข้า มุ่งหน้าPGSLOTสามเหลี่ยมดินแดง ทำให้รถของเจ้าหน้าที่ต้องถอยกลับไป ไม่สามารถที่จะกลับรถ ไปทางถนนวิภาวดีฯ ขาออกได้...