October 3, 2022

ถุงยังชีพ

ผู้ชาย. ยูริน ลักษณวิศิษฐ์ พร้อมด้วย องอาจ คราญพยัญชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการคนแรกและประธานมูลนิธิประชาธิปไตย เสนีย์ ปราม รมว.พาณิชย์ ผมกับเปรียญ พานิชภักดี รองหัวหน้าพรรค รัชดา ธนดิเรก ข้าราชการ. รวบรวมคาราวาน “Kindness Packages for Bed Waiters” กว่า 20 คัน จากแม็คโครบางกระบือ นายจุรินทร์ ระบุว่า กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสล็อตออนไลน์กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการคลี่คลายปัญหาในส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ และมูลนิธิฯ จะสามารถทำได้ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการหน้ากากอนามัย...