October 5, 2022

ท่าเรือแหลม

9 เดือนพฤศจิกายน64 การสัมมนาคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน มีวาระ “ครม.” ที่น่าสนใจและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จนนำมาใช้ได้ในช่วงธันวาคม 2564 หรือมกราคม 2565 สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาชนิดเม็ดยับยั้งการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้ -ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาสล็อตแตกร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F -รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก...