October 3, 2022

นักท่องเที่ยว Long Stay

คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นงามขยายช่วงเวลารับนักเดินทางกรุ๊ป Special Tourist VISA ต่ออีก 1 ปี หมด 30 กันยายน 65 ช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดเผย 1 ปีที่ล่วงเลยไปมีเงินหมุนวนจากลุ่มนี้ 1,200 ล้านบาท   วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) วันนี้ เห็นดีเห็นชอบการขยายช่วงเวลาการเปิดรับนักเดินทางจำพวกพิเศษ Special...