October 5, 2022

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบั

23 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า”พรรคประชาธิปัตย์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้า”พรรคประชาธิปัตย์ “ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พัทลุง โดยเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา และมองเป็นด้านบวก...