October 5, 2022

นายประยุทธ มหากิจศิริ

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องแล้วก็กำจัดการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) พร้อมประธานที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยกันแถลงข่าวถึงกรณีการปรักปรำข้าราชการของเมืองคดโกงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหลายสาเหตุ  โดยมีกรณีSLOTXOกล่าวหา “นายประยุทธ มหากิจศิริ “นักธุรกิจชื่อดัง ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ใน 2 สำนวน ได้แก่ 1.การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 45374 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยใช้หลักฐานจาก น.ส.3 ก. เลขที่ 2563...