October 5, 2022

นายพงศธร ศิริอ่อน

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เดือนตุลาคม 2564 นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านตรวจและก็หรือวางแบบ) กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดแจงน้ำท่วมเขตที่ลุ่มท่าจีน (ข้างหน้า)เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ทำให้เกิดน้ำท่าไหลหลากลงสู่เเม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางช่วงที่ไหลผ่านบริเวณ อ.เมือง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และอ.นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจบางแห่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานทั้ง 2...