October 3, 2022

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ตอนวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พูดถึงในกรณีที่ยารักษาโควิด-19 ราคาแพงถูกลงว่า ในขั้นแรกยาฟาวิพิราเวียร์แพงเม็ดละ 100 บาท จำต้องรับประทานถึงคนละ 50 เม็ด จะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อคน โดยช่วงที่กรมราชทัณฑ์สั่งซื้อมาราคาลดลงมาเหลือเม็ดละ 50 บาท และยังมียาอาวีแกนซึ่งเป็นยาตัวเดียวกันกับยาฟาวิพิราเวียร์ แค่คนละยี่ห้อ ที่ขณะนี้ขายเพียงเม็ดละ 16 บาท ทำให้การรักษาตกแค่คนละ 800 บาทเท่านั้น ตนได้ถามผู้รู้หลายท่านว่าทำไมยาถึงถูกลง...