October 3, 2022

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

วันที่ 22 ต.ค. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สมัยก่อนรองนายกฯ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติปรับปรุง พร้อมกับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สมัยก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนคนครวัดหมราชสีมา นายสมบัติ กาญจนวัฒนา อดีตประธานสภา อบจ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา...