October 3, 2022

น้ำรอระบาย

“พัชรินทร์” ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำที่ประชุมฯ วอน กรุงเทพมหานครรีบบูรณาการ ลอกท่อที่มีไว้สำหรับระบายน้ำทุกจุด ทุกพื้นที่ ตอนฝนตกหนัก อย่าเกี่ยงงอนบางจุดนอกความรับผิดชอบ ชี้ ทุกท่อเชื่อมถึงกันหมด ถ้าหากตันบางจุด น้ำก็รอคอยระบายอยู่ดี PGSLOT   วันที่ 16 เดือนกันยายน 64 พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพ เขต 2 พรรคพลังประชากรเมือง ปรึกษาหารือสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังกรุงเทพฯ สำหรับในการเตรียมพร้อมในฤดูฝน ที่นอกจากต้นเหตุด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่น ขนาดท่อที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ พบว่าอีกปัญหาหนึ่งเป็น ท่อเพื่อระบายน้ำตัน ทำให้น้ำไหลระบายได้ช้า ซึ่งท่อในแต่ละจุดนั้นเชื่อมโยงถึงกัน โดยเหตุนั้นหากต้องการจะให้น้ำระบายเจริญ จะต้องทำให้ทุกจุดสามารถระบายน้ำได้ ซึ่งบางจุดมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ กรุงเทพมหานคร...