October 5, 2022

น.ส.พรรณิการ์ วานิช

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เผยถึงความพร้อมเพรียงสำหรับในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งหน่วยงานบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. สำหรับเพื่อการลงคะแนนที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน64 ว่าคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงครบทุกภาค กว่า 200 กลุ่ม ตั้งแต่ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ แล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เมื่อเราประกาศรับผู้สมัครลงเลือกตั้งอบต. ในนามคณะก้าวหน้า มีผู้สมัครมากว่า 500 ทีม แต่เราคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอุดมการณ์และแนวทางการทำงานการเมืองตรงกับเรา 3 ข้อหลักที่เป็นกฎเหล็กคือไม่ซื้อเสียง ไม่ฝักใฝ่ระบอบเผด็จการ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง หากยอมรับ 3 ข้อนี้จึงจะร่วมงานกับเราได้ และในตอนนี้ได้ผู้สมัครแล้วกว่า...