October 3, 2022

บริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พูดถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่ประชุมหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า สำหรับในการเปิดรับลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ประชุมหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม ขณะนี้ภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าพื้นที่ใดพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ซึ่งตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ตนมีความเป็นห่วงในส่วนผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ว่าจะมีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาลงสมัคร จึงอยากย้ำเตือนว่าขอให้ตรวจสอบG2GBETคุณสมบัติให้เรียบร้อย เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องหรือคดีความ อยากให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่...