October 3, 2022

บ้านชาวเล

11 ส.ค. เทศบาลตำบลท่าเล่ย์ บ้านเกาะกลาง อำเภอคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สยาม นอนคำจันทร์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสาธารณะ กระทรวงการพัฒนาสังคม (สภอ.) วีริยา แต้ขาว กรรมการสมาชิกทางเลือกภาคใต้นายอดุลย์ สุขใส หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนภาคใต้ นายสมยศ ถิ่นประกาใสสล็อตเว็บใหญ่ แกนนำขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ นายสาคร เกี่ยวข้อง และ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ นายธนวัช ภูเก้าล้วน มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่...