October 5, 2022

ปฏิรูปเขตสุขภาพ

รองนายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการสธ. เปิดฉากคิกออฟ ปฏิรูปเขตสุขภาพ นำร่องเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 1 ตุลาคม กระจายอิทธิพล สร้างการมีส่วนร่วมประชากร กำเนิดความคล่องตัว จัดการกับปัญหา สธ.ในพื้นที่   วันที่ 26 เดือนกันยายน 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ตอนหลังเป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการดูแลแนวทางแผนการด้านเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดการตามหลักการการปรับปรุงประเทศด้านสาธารณสุข ก็เลยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขภาพ มีเป้าหมายจัดการ 4...