October 3, 2022

ประเทศอังกฤษ

ตอนวันที่ 8 เดือนตุลาคม 64 นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคกระหยิ่มใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เผยเบื้องหน้าเบื้องหลังกรณี ที่อังกฤษ ถอดไทยออกมาจากประเทศเสี่ยงโควิด Red List ทำให้คนประเทศไทยเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัว และก็จะส่งผลในวันที่ 11 ต.ค. 2564 โดยมีใจความว่า เบื้องหลังข่าวดี ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางการอังกฤษปลดรายชื่อประเทศไทยออกจาก “บัญชีแดง” แล้ว นี่ถือเป็นพัฒนาการด้านการควบคุมโรคโควิด – 19 ไปจนถึงการกระจายวัคซีนของประเทศไทย ซึ่งน่าพอใจ...