October 5, 2022

ปลดธรรมนัส

วันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง กรณีที่พรรคการเมืองมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน รวมถึงเหตุผลในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านวาระ 3 ไปนั้น ว่า...
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์...
หลังจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินโครงการ Sandbox Factory เสร็จสิ้น ในจังหวัดนนทบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับความเป็นมาของแผนงานและผลการดำเนินงานของโครงการ”Factory Sandbox” จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  สุชาติ ชมกลิ่น รวมถึงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ...