October 5, 2022

ปลุกใจไทย

รายงานข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เต็มแผนก ที่อาคารสงบความเป็นมิตร ทำเนียบรัฐบาลเป็นอีกอาทิตย์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ยังคงเดินทักทายรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งก่อนและหลังXOSLOTประชุม ครม. เหมือนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้หยิบประเด็นที่มีภาคเอกชนเอาเพลงปลุกเก่าในอดีตมาทำเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำ แต่อยากเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมมาดูในเรื่องนี้ เผื่อรัฐบาลจะทำได้เพลงแบบนี้บ้าง ขณะที่นายอิทธิพล คุณปลื้ม...