October 3, 2022

ปัญหาความเดือดร้อน

ช่วงวันที่ 24 เดือนตุลาคม นายรังสิมันต์ โรม รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล นายณัฐชา บุญไชยความเจริญรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล นางสาวชาติชั้นวรรณะความงาม ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวหน้าลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวจ.ภูเก็ต โดยมี ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง 2 เลือกตั้ง สมาชิกพรรคก้าวไกล และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมฯ ประมาณ 70 คน ณ ร้าน PER ‘S BAR PHUKET...