October 5, 2022

ผู้ช่วยโฆษกศบค.

ศบค.จนถึง กรุงเทพมหานครแซนด์บ็อกซ์ เปิดเมือง มีความน่าจะเป็นไปได้ แต่ว่ายังมิได้ระบุวัน ชี้ กฏเกณฑ์จำเป็นต้องฉีดยา เข็ม 2 ได้ 70% ส่วนพื้นที่นำร่องอื่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จะมีการตรึกตรอง ตุลาคม นี้ระดมฉีดยา   วันที่ 20 กันยายน 64 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้ประกาศ ศบค. แถลงเหตุการณ์โควิด-19 ห่วงติดเชื้อโรคในครอบครัว 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคนวัยชรา ขอให้หน่วยราชการ เน้นงานเกษียณราชการ...