October 5, 2022

ฝ่ายค้าน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 เดือนกันยายน64 ที่สภานิติบัญญัติ แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในประธานคณะกรรมการติดต่อประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าน นายสมคิด เชื้อคงจะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคพื้นที่ นายรังสิมันต์ โรม นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวหน้า   พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ (พช.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ร่วมกันยื่นหนังสือถึง...
มหาสารคามประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายค้านร่วม (เลขาธิการโรงพยาบาลฝ่ายค้าน) ของพรรคช่วยเหลือไทย (PAD) บอกกับ Soutine Cransen เกี่ยวกับข่าวการแก้ไขกฎหมายพิเศษของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นนี้ งบประมาณ (CAT) ของพรรคภูมิภาคปี 2565 และพรรคก้าวหน้าในปัจจุบัน (KG) ว่า หากพิจารณาเนื้อความอย่างถ่องแท้แล้ว เป็นเรื่องของการมองต่างกันที่มองผลประโยชน์ของประชาชนด้วยกันทุกฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งบอกว่าการสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนควรนำงบประมาณที่มีการปรับลดไปไว้ในงบกลาง แต่อีกฝ่ายก็คิดถึงประชาชนเหมือนกันว่าหากนำเงินดังกล่าวไปไว้ในงบกลางก็ไม่น่าจะดี จึงเสนอให้เอาไปไว้ที่อื่น ซึ่งเรามีเป้าหมายคือประชาชนเหมือนPGSLOTกันแต่เรามองต่างกัน นายสุทินระบุว่า หากมองให้ดีจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่พรรคต่อสู้และขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลมามากเกือบ 90% มีการรบรากันเรื่องใหญ่ๆ เช่น งบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ถือเป็นกล่องดวงใจของXO SLOTรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี...