October 3, 2022

พท

“เพื่อไทย“ชุดใหญ่แห่พลังใจชาวขอนแก่น ข้างหลังถูกน้ำหลากนับเดือน ชี้คิดอะไรไม่ออกบอกเพื่อไทย จนถึงพร้อมใกล้เคียงในยามทุกข์ยากลำบาก ด้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่เปิดเผยเมืองออกมาตรการแก้ไขไม่ถูกอกถูกใจ จัดแจงใช้กลไกของที่ประชุมฯ รีบช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายชัยเกษม นิติสิริ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นายประเสริฐ...
ช่วงวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2564 น.ส.จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองผู้ประกาศ รวมทั้งประธานแผนกอนุกรรมการแผนการด้านการค้าขายแล้วก็การค้าขายระหว่างชาติ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในสัปดาห์หน้าว่า สถานการณ์การเข้าร่วม CPTPP ได้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะมีอังกฤษ  จีน และจีนไทเป แจ้งเข้าร่วมเพิ่ม รัฐบาลจึงต้องศึกษาใหม่อย่างรอบคอบ อย่าเร่งรัดดำเนินการด้วยการอาศัยเพียงข้อมูลการศึกษาเก่า ไม่เช่นนั้นไทยจะได้ไม่คุ้มเสีย ทั้งนี้...
ช่วงวันที่ 16 เดือนกันยายน 64 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พื้นที่) เอ๋ยถึงความก้าวหน้าสำหรับเพื่อการจัดการต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่กระทำตามความเห็นพรรคในวันลงความเห็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ว่า วันหลังคณะกรรมการระเบียบรวมทั้งจรรยาบรรณพรรค พื้นที่ ลงความเห็นเฉดหัวไล่นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ...