October 5, 2022

พรรคขาขึ้น

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สบายใจ ฝ่ายค้านยื่น สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจทาน 4 รัฐมนตรี มั่นอกมั่นใจแจกแจงได้ เห็นด้วยกับเพื่อไทย ร่างกฎหมายลูก พรรคเดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ โม้คนเลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ   วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่อาคารรัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี อดีต ส.ส. ภาคใต้ 9 คน...