October 3, 2022

พรรคประชาธิปไตยใหม่

พรรคระบบประชาธิปไตยใหม่ เสนอเเนวทางการคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมลงไปในสนามการเลือกตั้ง ยกแนวนโยบายผลประโยชน์ที่เมือง ย้ำก่อตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ มั่นอกมั่นใจฐานเสียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมเต็มกำลัง 19 ตุลาคม 2564 นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ แถลงผลการประชุมของพรรค โดยเสนอการคำนวณ จำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน คือ 1.นำคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมารวมกันทั้งประเทศแล้วหารด้วย 100 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนเสียงต่อ 1 คน 2....