October 3, 2022

พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ส.ส. 40 คนได้รับเลือกตั้งหลังจากกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คนสุดท้าย วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การรักษาทั่วไปและสาเหตุของความล้มเหลวของวัคซีน เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า พรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลXOSLOTเยอะมาก ประชาชนที่ติดตามการอภิปรายต้องจับตาดูว่าจะมีนักการเมือง พรรคการเมืองใดกล้ายกมือไว้วางใจให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย...