August 16, 2022

รองนายกฯ

ช่วงวันที่ 21 ตค. 64 พล.อ.คงชีพ ตันตระการค้าขาย กล่าวมาว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ ยังไม่สบอารมณ์การขับเขยื้อนไขปัญหากิจการค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้ โดยเจอรายงานการโกงและก็การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีแรงงานภาคบังคับอยู่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะแรงงานประมง ซึ่งไม่ระบุแยกผู้เสียหายจากG2GBETการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นอุปสรรคต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่สำคัญ โดย พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำสั่งการหน่วยงานข่าว ติดตามเชิงลึกความเชื่อมโยงขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าไทยกับขบวนการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้รายงานให้ทราบในทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานประสานกับ ตำรวจและทหาร...
“บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจเหตุการณ์น้ำหลากรอบๆในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา แล้วก็แถบที่ลุ่มลำเชียงไกร พร้อมมอบถุงเลี้ยงชีพให้กับผู้ได้รับอุทกภัย โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่...