August 16, 2022

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

‘รองผู้ประกาศรัฐบาล’ เปิดเผยจีนส่งเสริมงบประมาณกระทรวง อว.กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขับ 7 แผนการ ผ่านความร่วมแรงร่วมมือแผนการกองทุนพิเศษแม่โขง–ล้านช้าง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (Memorandum...