August 17, 2022

รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ

รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ชี้แจง ปมอาจารย์แพทย์ชื่อดัง แสดงความหนักใจ ถ้าเกิดรัฐบาลตระเตรียมเปิดประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกรณี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรึกษาหารือร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แผนจะเปิด กรุงเทพมหานคร 15 เดือนตุลาคม2564 นี้ ว่า...