August 18, 2022

ราคาผัก

“จุรินทร์” แจง กระทรวงพาณิชย์ รีบช่วย “ผักแพง” ส่งรถยนต์ขายกันถูกๆเป็นคาราวาน วิ่งใน “กรุงเทพมหานคร–บริเวณรอบๆ” เพื่อจัดการกับปัญหา ทุเลาความทุกข์ร้อนแบบเฉพาะกิจ เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีราคาข้าวตกต่ำจนกระทั่งมีเสียงวิจารณ์ว่าเวลานี้ข้าวถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้ว ว่า ช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวหย่อนลงมาพอสมควร ส่วนหนึ่งเพราะไม่สามารถส่งออกได้มากหนักเนื่องจากค่าเงินบาทแข็ง...