August 17, 2022

วิสาร

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างประชุมสภา นายวิศาล เตชะติรวัฒน์ ส.ส. จ่ายเงิน 5 ล้านบาทให้พื้นที่เพื่อ ตรวจสอบวงจรปิด ฉันทำวิดีโอทีวีและตรวจสอบสถานที่จริงด้วยตนเอง แต่กลับกลายเป็นว่าสำนักงานรัฐมนตรีคนแรกและสมาชิกรัฐสภาคนอื่น ๆ...